1
 

شرایط مرجوئی و گارانتی کالا

1_تمامی محصولات با گارانتی شرکتی توسط شرکت مربوط تعویض یا تعمیر میشود

2_محصولات با گارانتی شرکتی تابع قوانین همان شرکت میباشند

3_محصولاتی که گارانتی شرکتی ندارند یک هفته مهلت تست دارند

4_تمامی محصولات در صورت شکستگی و ضربه و رطوبت یا آب خوردگی یا نوسان برق و یا شارژر غیر استاندارد دچار خرابی شوند شامل گارانتی یا مهلت تست نمیشوند

5_در ضمن تمامی محصولات با بسته بندی محافظ دار ارسال میگردد